Hội thoại giữa YK13 và themhatmon

2 Tin nhắn của khách

  1. Em đã xem tranh và thơ của chị rồi, thơ hay - tranh đẹp lắm chị gái ơi !
    Em nhớ chị nhiều !
  2. Em chào chị Nhung, em Thêm Hát Môn Nhớ chị nhiều
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2