Hội thoại giữa D200 và Haimien

2 Tin nhắn của khách

  1. @D200: Tốt nhất là em tải lên flickr hay photobucket. Sau đó copy link đưa vào Diễn đàn là tốt nhất.
  2. Bác 2 ơi, úp hình lên chọn từ máy tính, nó chỉ cho 5 hình trong khi mình muốn là 9 hình
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2