Hội thoại giữa Admin và yeunhiepanh

2 Tin nhắn của khách

  1. Bạn chọn bài viết mới và viết bài thôi. Diễn đàn mới xây dựng các mục nên nhiều mục chưa cho bài viết. Các thành viên cũng đã viết bài và cơ bản chưa có trường hợp nào không viết được bài cả. Bạn viết bài ở mục nào không được thì mess cho mình
    Thanks
  2. Bác ơi làm sao mình lập topic và viết bài mới trong những mục chưa có bài viết nào vậy bác
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2