Hội thoại giữa Haimien và Admin

2 Tin nhắn của khách

  1. Hình đẹp quá, tiếp nữa đi Bác Hai
  2. Em vừa cấu hình xong cho ông này. Bác có thêm ý kiến là tên đăng nhập không thay đổi do ở các diễn đàn khác cũng không có ưu tiên thay đổi account đâu A.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2